2310600614 Νικομήδειας 11, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη anesnikos@gmail.com
Facebook